T. 56 Nr. 3 (2006): Kalbotyra

T. 56 Nr. 3 (2006)

Kalbotyra
Publikuota 2006-12-01

Pradžios puslapiai

Redaktorių kolegija
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
Turinys
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
5–6
PDF

Straipsniai

Daiva Aliūkaitė
Tarminis kalbėjimas ir bendrinė kalba: kodų parinkimo aspektas
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
7–14
PDF
Sigita Barniškienė
Apie A. Zweigo romano <em>Mindaugas II</em> vertimą į lietuvių kalbą
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
15–23
PDF
Liucija Černiuvienė
Tematinių Oskaro Milašiaus eilėraščio “Danse de singe” linijų perteikimas vertime
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
24–32
PDF
Laura Čubajevaitė
Kultūriniai ir lingvistiniai asmeninių įvardžių vartosenos skirtumai: lietuvių kalba kaip svetimoji
Santraukos peržiūros 47 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
33–38
PDF
Jurga Daugmaudytė | Dovilė Kėdikaitė
Prancūziškoji SMS kalba
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
39–47
PDF
Skaidra Girdenienė
Vidinės priežasties raiška prielinksninėmis konstrukcijomis vokiečių ir lietuvių kalbose
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
48–55
PDF
Rita Juknevičienė
Užsienio kalbų valstybinių brandos egzaminų tematika: klausymo ir skaitymo užduočių analizė
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
56–65
PDF
Gabrielle Hogan-Brun
Ar perkeliami Vakarų Europos daugiakalbystės modeliai į Vidurio/Rytų Europos kontekstą?
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
66–75
PDF
Violeta Kalėdaitė | Lina Achramėjūtė
Turistiniai tinklapiai pristatantys Lietuvą anglų kalba
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
76–81
PDF
Jurgita Kohrs
Kai kurie metaforų vertimo aspektai grožinėje literatūroje
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
82–93
PDF
Vitas Labutis
Semantizuota funkcinė gramatika ir vertimo problemos
Santraukos peržiūros 47 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
94–99
PDF
Saulius Lapinskas
Pragmatiniai frazeologizmai kaip leksikografinė ir vertimo problema
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115
100–107
PDF
Danguolė Melnikienė
Žodyno antraštynas ir nenorminė leksika
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194
108–113
PDF
Goda Rumšienė
Internetinės anglų kalbos neologizmai: sociolingvistiniai raidos aspektai
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 244
114–121
PDF
Ineta Savickienė
Linksnio kategorijos įsisavinimas: lietuvių kalba kaip gimtoji ir svetimoji
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
122–129
PDF
Inesa Šeškauskienė
Mokslinio darbo rašymas: užduočių sekos principas kaip įrankis besimokančiojo autonomijai skatinti
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
130–136
PDF
Dana Švenčionienė
Morfosintaksinė ir semantinė veiksmažodžio aspekto analizė
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
137–142
PDF
Nijolė Regina Teiberienė
Kvebeko bei Kanados prancūzų kalbos leksika
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
143–149
PDF
Dovilė Vengalienė
Ironija antraštėse
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
150–155
PDF
Loreta Vilkienė
Lietuvių kalba – gimtoji ir negimtoji – mokykloje. Ar galima suvienodėti?
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
156–163
PDF

Pabaigos puslapiai

Atmintinė autoriams
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14
164
PDF
Notes for Contributors
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
165
PDF