T. 54 Nr. 3 (2004): Kalbotyra

T. 54 Nr. 3 (2004)

Kalbotyra
Publikuota 2004-12-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 3
Turinys
Santraukos peržiūros 11 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2
5–6
PDF

Straipsniai

Zina Bareikytė
Klišė – struktūrinis mokslinio teksto elementas
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
7–13
PDF
Astutė Beniulienė | Kristina Ridzevičienė
Frazeologizmų modifikacija reklamos tekstuose
Santraukos peržiūros 10 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95
14–23
PDF
Rūta Elžbieta Katalynaitė
Reklama kaip prancūzų kalbos mokomoji priemonė
Santraukos peržiūros 11 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
24–31
PDF
Aušra Keršienė
Kartotinio veiksmo raiška praeities laikais prancūzų ir lietuvių kalbose
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
32–38
PDF
Saulius Lapinskas
Frazeologiniai gestai ir kinegramos kaip stilistinė priemonė herojų apibūdinimui pasakojamuose tekstuose
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
39–45
PDF
Nijolė Rita Lukšytė
Apie kalbos, kaip visuomeninio reiškinio, sąvokos struktūrą
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
46–53
PDF
Nijolė Maskaliūnienė
Veiksniai, apribojantys vieno leksinio konversyvo pakeitimą kitu sakinyje
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
54–60
PDF
Danguolė Satkauskaitė
Žodžiai ir posakiai teroristams nusakyti po 2001 09 11. Onomasiologinė analizė
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
61–68
PDF
Ieva Stasiūnaitė | Inesa Šeškauskienė
Apie <em>on/ant</em> reikšmę: kiek svarbi kontakto sąvoka?
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
69–75
PDF
Solveiga Sušinskienė
Gramatinė metafora moksliniame tekste
Santraukos peržiūros 13 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
76–83
PDF
Diana Šileikaitė
Somatizmas “širdis” – frazeologinis pasaulėvaizdžio elementas vokiečių, lietuvių ir gruzinų kalbose
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
84–93
PDF
Rūta Šileikytė
Sielos mąstymo ir pažinimo leksinė raiška <em>Boetijaus</em> vertime į senąją anglų kalbą
Santraukos peržiūros 11 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 5
94–102
PDF
Nijolė Regina Teiberienė
Kvebeko prancūzų kalbos morfosintaksiniai ypatumai
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
103–110
PDF

Pabaigos puslapiai

Atmintinė autoriams
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 4
111
PDF
Notes for Contributors
Santraukos peržiūros 11 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2
112
PDF