ESTIŠKŲ, LATVIŠKŲ IR LIETUVIŠKŲ KNYGŲ LEIDYBOS APIMČIŲ DINAMIKA XIX A. PIRMOJE PUSĖJE: LYGINAMOJI ANALIZĖ
Straipsniai
Aušra Navickienė
Publikuota 2016-11-24
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.67.10174
PDF

Reikšminiai žodžiai

XIX a. estiškos
latviškos
lietuviškos knygos
leidybos apimčių lyginamoji analizė

Kaip cituoti

Navickienė A. (2016). ESTIŠKŲ, LATVIŠKŲ IR LIETUVIŠKŲ KNYGŲ LEIDYBOS APIMČIŲ DINAMIKA XIX A. PIRMOJE PUSĖJE: LYGINAMOJI ANALIZĖ. Knygotyra, 67, 7-22. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.67.10174

Santrauka

Straipsnyje pateikiami XIX a. estiškų, latviškų ir lietuviškų knygų leidybos apimčių lyginamojo tyrimo rezultatai. Tyrimas buvo atliktas remiantis šiuo metu reprezentatyviausiais šaltiniais ‒ nacionalinėmis retrospektyviosiomis estiškų, latviškų ir lietuviškų knygų bibliografijomis. Išsiaiškinus, kiek leidinių buvo išleidžiama kasmet nuo 1801 iki 1855 metų, buvo suskaičiuotas bendras leidinių skaičius kiekvienoje šalyje, leidybos apimčių vidurkiai dešimtmečiais bei leidybos apimčių vidurkiai vienam milijonui gyventojų dešimtmečiais. Pasitelkus gautus duomenis ir taikant aprašomosios statistikos metodus buvo palygintos kiekybinės leidybos apimtys visu nagrinėjamu laikotarpiu ir dešimtmečiais, nustatytos jų kaitos tendencijos, taip pat numatytos tolesnės tokių tyrimų kryptys. Leidybos apimtims analizuoti buvo taikomi bibliografinis, aprašomosios statistikos (duomenų rinkimo, sisteminimo ir pateikimo) bei lyginimo metodai, o pagrindžiant tolesnes tyrimų kryptis – analizinės statistikos metodai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>