LEIDYBOS VERSLO MODELIS XIX A. LIETUVOJE: PROFESIONALAUS LEIDĖJO POŽIŪRIS
Straipsniai
AUŠRA NAVICKIENĖ
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v62i0.3601
PDF

Kaip cituoti

NAVICKIENĖ A. (2014). LEIDYBOS VERSLO MODELIS XIX A. LIETUVOJE: PROFESIONALAUS LEIDĖJO POŽIŪRIS. Knygotyra, 62, 233-244. https://doi.org/10.15388/kn.v62i0.3601

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros
ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: ausra.navickiene@kf.vu.lt

Juozapo Zavadzkio kaip modernios leidybos pradininko, knygynų ir spaustuvės savininko, verslo naujovių diegėjo buvusiose Lenkijos ir Lietuvos valstybės žemėse tyrimų istoriografija skaičiuojama dešimtimis pozicijų ir apima
kelių kartų lenkų ir lietuvių tyrėjų darbus. Tačiau iki šiol jo kaip verslininko dalykinės nuostatos, indėlis į leidybos teorinės minties raidą nėra pakankamai išnagrinėtas. Šio straipsnio tikslas – apibendrinti, kaip žymiausias XIX a. Lietuvos leidėjas profesionalas suprato leidybos verslą ir kaip įvardijo jo plėtrą skatinančias aplinkybės, drauge pamėginti įvertinti tų svarstymų novatoriškumą ir svarbą XIX a. krašto leidybai. Pagrindiniai naudoti šaltiniai yra J. Zavadzkio korespondencija, 1818 m. jo parengtas dviejų dalių rankraštis, kurio dalis buvo paskelbta XIX a. Varšuvoje ėjusiame periodiniame leidinyje „Pamiętnik Warszawski“, o 1930 m. visas buvo išspausdintas lenkų mokslininko Tadeuszo Sterzyńskio Varšuvoje, taip pat kiti to meto panašaus pobūdžio kūriniai ‒ Nikolajaus Karamzino ir Friedricho Perthes publikuoti tekstai.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: privataus verslo modelis, leidyba Didžiojoje Lietuvoje XIX a., Juozapas Zavadzkis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 > >>