Eduardas Volteris ir XX a. pradžios knygos mokslo institucionalizacija
Straipsniai
Aušra Navickienė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2020-01-13
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.39
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros istorija
knygotyros teorija
knygos mokslų institucionalizacija
knygotyrininkų profesionalizacija
Eduardas Volteris
Ferdinandas Eichleris
Rusų bibliologijos draugija
Aleksandras Loviaginas
Nikolajus Lisovskis

Kaip cituoti

Navickienė A. (2020). Eduardas Volteris ir XX a. pradžios knygos mokslo institucionalizacija. Knygotyra, 73, 230-263. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.39

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas XX a. pradžios knygotyros institucionalizacijos fenomenas ir bandoma atsakyti į klausimus, kaip plataus profilio humanitaras, nepriklausomos Lietuvos svarbiausių atminties institucijų ir Lietuvos universiteto kūrėjas Eduardas Volteris (1856‒1941) prisidėjo kuriant pirmąsias Rytų Europos knygos mokslų draugijas, kaip jis nusipelnė bibliografijos, bibliologijos ir bibliotekininkystės mokslus įtvirtinant akademinėje humanitarinių mokslų erdvėje bei rūpinantis knygos specialistų profesionalizacija. Knygotyros istorijos socialiniai aspektai nagrinėjami remiantis 1899‒1931 m. Peterburge veikusios Rusų bibliologijos draugijos veiklos dokumentais, XX a. pradžios knygotyros moksline spauda, paties E. Volterio paskelbtais teoriniais darbais ir Europos knygotyros mokslo istorijos tyrimų rezultatais.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.