JOACHIMAS LELEWELIS – KNYGOTYROS IR KAI KURIŲ KITŲ KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS MOKSLŲ KŪRĖJAS LIETUVOJE
Straipsniai
AUŠRA NAVICKIENĖ
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v60i0.1374
PDF

Reikšminiai žodžiai

XIX a. Vilniaus universitetas
Joachimas Lelewelis
knygotyra
bibliotekininkystės ir informacijos mokslai
rašto ir rašymo istorijos mokslai
komunikacijos ir informacijos mokslų kryptis Lietuvoje

Kaip cituoti

NAVICKIENĖ A. (2013). JOACHIMAS LELEWELIS – KNYGOTYROS IR KAI KURIŲ KITŲ KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS MOKSLŲ KŪRĖJAS LIETUVOJE. Knygotyra, 60, 33-62. https://doi.org/10.15388/kn.v60i0.1374

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: ausra.navickiene@kf.vu.lt

Straipsnyje nagrinėjamas Joachimo Lelewelio veikalas „Dvejetas bibliografinių knygų“ kaip XIX a. mokslo istorijos šaltinis, kuris atskleidžia knygotyros, bibliotekininkystės ir informacijos, rašto ir rašymo istorijos mokslo šakų, šiandien priskiriamų komunikacijos ir informacijos mokslams, ištakas Lietuvoje. Remiantis kūrinio turinio ir jo teorinės dalies analize apibrėžiamas veikalo problematikos laukas ir jo santykis su šiandienos Komunikacijos ir informacijos mokslų klasifikacija bei rekonstruojamas J. Lelewelio bibliografija vadinto mokslo, susidedančio iš šešių dalių (knygų arba knygininkystės istorijos, glosologijos arba grafikos, tipografijos, knygrišystės ir jos istorijos, bibliopolijos ir bibliotekininkystės bei bibliopėjos) mokslotyrinis apibūdinimas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.