RANKRAŠTINIŲ IR SPAUSDINTINIŲ LDK XVI–XVII A. KNYGŲ PASAULIS: SĄSAJOS IR SANKIRTOS
Straipsniai
Rima Cicėnienė
Publikuota 2017-06-14
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.68.10714
PDF

Reikšminiai žodžiai

rankraštinė knyga
spausdintinė knyga
kirilika
LDK
XVI amžius
XVII amžius
unitai

Kaip cituoti

Cicėnienė R. (2017). RANKRAŠTINIŲ IR SPAUSDINTINIŲ LDK XVI–XVII A. KNYGŲ PASAULIS: SĄSAJOS IR SANKIRTOS. Knygotyra, 68, 7-37. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.68.10714

Santrauka

Straipsnis skiriamas vienai iš LDK knygos istorijos problemų – rankraš­tinės ir spausdintinės knygos santykiui XVI a. antroje pusėje–XVII am­žiuje. Tyrimo šaltiniu tapo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bi­bliotekos Rankraščių skyriuje saugomi rankraštiniai kodeksai, perrašyti LDK aptariamu laikotarpiu. Straipsnyje stengiamasi atskleisti rankraš­čių ir spausdintinių knygų architektonikos panašumus ir savitumus; išnagrinėti Graikų katalikų bažnyčiai naujai sudaromas rankraštines knygas; atsakyti į klausimą, ar visus XVII a. tekstus, nuorašus, sujung­tus kodekso forma, galime vadinti rankraštine knyga.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.