RANKRAŠTINĖ KNYGA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE XIV a. PRADŽIOJE– XVI a. VIDURYJE: SKLAIDOS IR FUNKCIONAVIMO SĄLYGOS
Straipsniai
RIMA CICĖNIENĖ
Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v53i0.7803
PDF

Reikšminiai žodžiai

rankraštinė knyga
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
raštingumas
evangelizacija
bažnytinė unija
valdovo dvaras
švietimas
bažnytinės institucijos
kanceliarija

Kaip cituoti

CICĖNIENĖ R. (2015). RANKRAŠTINĖ KNYGA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE XIV a. PRADŽIOJE– XVI a. VIDURYJE: SKLAIDOS IR FUNKCIONAVIMO SĄLYGOS. Knygotyra, 53, 7-37. https://doi.org/10.15388/kn.v53i0.7803

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: ciceniene@mab.lt

Remiantis naujausiais istorijos tyrimais ir šaltiniais straipsnyje siekiama apibūdinti ir įvertinti istorines aplinkybes, socialinius ir kultūrinius procesus, lėmusius rankraštinės knygos raidą, sklaidą ir repertuaro plėtrą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, patikslinti jos rankraštinės knygos istorijos pradžios datavimą; nustatyti reiškinius, kurių veikiami susiformavo visuomenės kultūriniai, informaciniai ir konfesiniai poreikiai, sudarę sąlygas funkcionuoti rankraštinei knygai, kurtis naujiems raštijos centrams; išaiškinti, kokie asmenys siejami su šiuo ankstyviausiu LDK knygos istorijos laikotarpiu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.