LDK ANKSTYVOJI KNYGOS VISUOMENĖ: GENEZĖ IR RAIDA (iki XVI a. vidurio)
Straipsniai
RIMA CICĖNIENĖ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3493
PDF

Reikšminiai žodžiai

rankraštinė knyga
visuomenė
LDK
valdovai
didikai
miestiečiai
Bažnyčia
studentai
knygos funkcionavimo būdai

Kaip cituoti

CICĖNIENĖ R. (2010). LDK ANKSTYVOJI KNYGOS VISUOMENĖ: GENEZĖ IR RAIDA (iki XVI a. vidurio). Knygotyra, 55, 7-26. https://doi.org/10.15388/kn.v55i0.3493

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas rankraštinės knygos reiškinio sklaidos socialinis kontekstas ir jo kaita LDK XIV a.–XVI a. viduryje. Naudojant šaltiniotyros, analizės ir sintezės, aprašomąjį bei prozopografinį metodus, stengiamasi nustatyti, kokiuose gyventojų sluoksniuose knygos reiškinys buvo priimtas ir įsitvirtino, išsiaiškinti, kokie knygos funkcionavimo būdai buvo adaptuoti ir išplėtoti. Remiantis išlikusiais rankraštinių knygų įrašais bei įvairiais kitais šaltiniais nustatyta, kad jau nuo XIV a. galime kalbėti apie LDK ankstyvosios knygos visuomenės apraiškas. XV a. viduryje ši visuomenė jau apėmė ne tik valdovus, dalinius kunigaikščius, dvasininkus, bet ir didikus, dalį miestiečių. Šio amžiaus pabaigoje rankraštinės knygos komunikacija įgijo viso ciklo bruožus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.