RANKRAŠTINĖ KNYGA – ISTORIJOS ŠALTINIS: VIENO LDK KODEKSO ISTORIJA
Straipsniai
RIMA CICĖNIENĖ
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4007
PDF

Reikšminiai žodžiai

rankraštinė knyga
kodeksas
knygos istorija
hesichazmas
LDK
Ldk Vytautas
Gerasimas
Žirovičiai
Dobrochotovas

Kaip cituoti

CICĖNIENĖ R. (2014). RANKRAŠTINĖ KNYGA – ISTORIJOS ŠALTINIS: VIENO LDK KODEKSO ISTORIJA. Knygotyra, 63, 99-128. https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4007

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius, Lietuva 
El. paštas: ciceniene@mab.lt

Šiuo straipsniu siekiama atskleisti XV a. pradžios kodekso Izaoko Siro pa­mokslai Gavėniai istoriją, tuo pat metu parodant rankraštinės knygos kaip šaltinio kultūros ir istorijos tyrimams galimybes. Keliama hipotezė, kad du XV a. pradžioje perrašyti Izaoko Siro pamokslų Gavėniai kodeksai, saugomi Rusijos nacionalinėje bibliotekoje ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje – tai dvi vieno egzemplioriaus dalys. Pasitelkus kodikologinį ir lyginamąjį metodus, šaltinių ir literatūros analizę, atliekamas tyrimas, kurio metu sudaromi detalūs kodikologiniai abiejų knygų aprašai ir jų pagrindu pa­tvirtinama hipotezė; atskleidžiamas knygos atsiradimo istorinis ir kultūrinis kontekstai, rekonstruojama egzemplioriaus perrašymo ir saugojimo istorija, aptariami šiuose procesuose dalyvavę asmenys. Straipsnio pabaigoje origi­nalia ortografija publikuojamas kodekse išlikęs prierašas, kuriame surašyta dviejų knygų perrašymo metrika bei Vytauto pagyrimo prototipas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.