VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS VACLOVO BIRŽIŠKOS SENŲJŲ SPAUDINIŲ PAIEŠKOS ŽEMAITIJOJE
Straipsniai
TOMAS PETREIKIS
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v58i0.1469
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vaclovas Biržiška
Jonas A. Dargis
Viktoras Kamantauskas
spaudos paveldas
Šiaulių valstybinė gimnazija
Telšių gimnazija
Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
Žemaitija

Kaip cituoti

PETREIKIS T. (2012). VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS VACLOVO BIRŽIŠKOS SENŲJŲ SPAUDINIŲ PAIEŠKOS ŽEMAITIJOJE. Knygotyra, 58, 61-79. https://doi.org/10.15388/kn.v58i0.1469

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: petreikist@gmail.com


Pasitelkiant istoriografiją ir archyvinius šaltinius, straipsnyje nagrinėjama Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktoriaus Vaclovo Biržiškos 1923–1940 metų veikla formuojant šios bibliotekos fondus. Nepriklausomos Lietuvos valstybėje vangiai kūrėsi atminties institucijų tinklas, ilgai apleista išliko spaudos paveldo apsauga. V. Biržiška nuo 1924 m. spaudos paveldo paieškoms sistemingai telkė Lietuvos pedagogus ir moksleiviją, palaikė ryšius su Telšių ir Šiaulių pedagogais. Telšiuose jam leidinius tiekė vietos gimnazijos mokytojas Viktoras Kamantauskas ir gydytojas Jonas Mikulskis. Biblioteką gerokai parėmė ir Šiaulių valstybinė gimnazija, per kelerius metus padovanojusi daugiau nei keturis tūkstančius leidinių. Aštuonerius metus V. Biržiškai senąsias knygas sumaniai rinko ir tiekė Jonas A. Dargis iš Barstyčių miestelio. Jis daugiausia veikė Šiaurės ir Vakarų Žemaitijoje. Per mažiau kaip dešimtmetį VDU bibliotekos fondus iš Žemaitijos papildė apie puspenkto tūkstančio leidinių, tarp kurių buvo ir keletas unikumų. V. Biržiškos aktyvi spaudos paveldo paieška atkreipė visuomenės dėmesį į senąją knygą, sukėlė jos pabrangimą, o tai turėjo įtakos ir vėlesniam bibliofilijos sąjūdžiui.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.