KNYGOS PAMINKLAI: TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI
Straipsniai
ALMA BRAZIŪNIENĖ
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1490
PDF

Reikšminiai žodžiai

knygos paminklas
paminklotyra
paveldotyra
knygos paminklų sąvadas
knygos paminklų standartas
UNESCO programa „Pasaulio atmintis“

Kaip cituoti

BRAZIŪNIENĖ A. (2011). KNYGOS PAMINKLAI: TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI. Knygotyra, 57, 49-66. https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1490

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: alma.braziuniene@kf.vu.lt


Straipsnyje, remiantis įvairių Lietuvos bei užsienio autorių publikacijomis, taip pat autorės sukaupta empirine medžiaga, pateikiama tam tikrų svarstymų knygos paminklų tema, atsižvelgiant į šiandienos Lietuvos situaciją. Aiškinamasi, ar šiuo metu aktualu kalbėti apie Lietuvos knygos paminklus, ką laimime ar prarandame juridiškai įteisinę terminą knygos paminklas, kas Lietuvoje padaryta knygos paminklų tyrimo, registravimo, aktualinimo klausimais. Nagrinėjama UNESCO veikla dokumentinio paveldo identifikavimo ir saugos srityje. Prieinama prie išvados, kad šiame tinklaveikos amžiuje, kai deklaruojamas kultūros paveldo, o ne paminkliškumo pirmumas, vis dėlto neapsieinama be aktyviojo knygos paminklų diskurso. Paveldotyros amžiuje aktuali išlieka ir paminklotyra.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.