LIETUVIŲ KNYGOTYROS TERMINIJOS DISKUSINIAI KLAUSIMAI: DĖL SĄVOKOS RETA KNYGA
Knygos mokslas: istorija, teorija, raiška
ALMA BRAZIŪNIENĖ
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3584
PDF

Reikšminiai žodžiai

knygotyros terminija
reta knyga (leidinys)
senoji knyga
vertinga knyga
knyga paminklas

Kaip cituoti

BRAZIŪNIENĖ A. (2010). LIETUVIŲ KNYGOTYROS TERMINIJOS DISKUSINIAI KLAUSIMAI: DĖL SĄVOKOS RETA KNYGA. Knygotyra, 54, 111-128. https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3584

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: alma.braziuniene@kf.vu.lt


Straipsnyje remiantis Lietuvos ir užsienio knygotyrininkų darbais nagrinėjamas termino „reta knyga“ funkcionavimas mokslinėje knygotyros ir praktinėje bibliotekininkystės bei bibliofilijos vartosenoje, sąvokos „reta knyga“ santykis su kitomis knygotyros sąvokomis („vertinga knyga“, „knyga paminklas“, „senoji knyga“). Daroma išvada, kad apibrėžiant knygos (leidinio) retumą reikėtų skirti praktinę bibliofilinės veiklos ir teorinę knygotyros sritis. „Retos knygos“ apibrėžtis galima tik išryškinus istorinio kultūrinio konteksto svarbą. Lietuvių knygotyroje sąvoka „reta knyga“ dar nėra fiksuota normatyviniuose informacijos ir dokumentavimo dokumentuose, todėl tebelaukia kruopštesnės aptarties.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.