LATVIJOS KNYGININKYSTĖS TYRIMAI PO ANTROJO PASAULINIO KARO
Knygos mokslas: istorija, teorija, raiška
VIESTURS ZANDERS
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3582
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

ZANDERS V. (2010) „LATVIJOS KNYGININKYSTĖS TYRIMAI PO ANTROJO PASAULINIO KARO“, Knygotyra, 540, p. 138-148. doi: 10.15388/kn.v54i0.3582.

Santrauka

Latvijas Universitate Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa
Lomonosova iela 1, Riga LV-1019, Latvija
E-mail: viesturs.zanders@lu.lv


Straipsnis pateikia retrospektyviąją Latvijos knygininkystės mokslo tiriamosios veiklos po Antrojo Pasaulinio karo apžvalgą. Joje atskleidžiamas istorinis knygotyros tyrimų kontekstas Latvijoje sovietų okupacijos laikotarpiu, išeivijos veikla XX a. 6–9 dešimtmetyje. K. Eglės ir J. Straubergo mokslinė veikla buvo labai suvaržyta. Išeivijos tyrėjai daugiausia nagrinėjo Latvijos spaudinius, randamus Vakarų Europos bibliotekose. A. Apīnio mokslinė veikla turėjo milžiniškos reikšmės knygotyros, kaip nepriklausomos mokslo šakos, raidai. Straipsnis atskleidžia prieštaringus Latvijos knygotyros plėtros kelius po politinės nepriklausomybės atgavimo 1991 m. Mokslinės temos, mokslinių šaltinių pagrindas, tarptautinio bendradarbiavimo galimybės tapo įvairesnės, bet valstybiniu lygiu vyrauja nihilistinis požiūris į humanitarinius ir visuomeninius mokslus kaip visumą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.