1918–1944 METŲ ESTŲ KNYGOTYROS ISTORIOGRAFIJA IR ŠALTINIAI
Straipsniai
AILE MÖLDRE
TIIU REIMO
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v48i0.8113
PDF

Kaip cituoti

MÖLDRE A., & REIMO T. (2015). 1918–1944 METŲ ESTŲ KNYGOTYROS ISTORIOGRAFIJA IR ŠALTINIAI. Knygotyra, 48, 78-96. https://doi.org/10.15388/kn.v48i0.8113

Santrauka

Department of Information Sciences, Tallinn University
25 Narva Road, 10120 Tallinn, Estonia
E-mail: Tiiu.Reimo@tlu.ee; Aile.Moldre@tlu.ee

Straipsnis apibūdina estų knygotyros formavimąsi ir raidą 1918–1944 metais, pateikia šio laikotarpio tyrimų antroje XX a. pusėje apžvalgą. Knygotyra kaip savarankiška tyrimų sritis Estijoje pradėjo formuotis trečiajame XX a. dešimtmetyje. Friedrichas Puksoo ir Richardas Antikas tapo žymiausiais tyrinėtojais. F. Puksoo yra pirmosios apžvalginės estų knygos istorijos, išleistos 1933 m., autorius. R. Antikas atliko reikšmingų darbų bibliografijos ir spaudos statistikos srityse.
1918–1944 m. estų kalba paskelbtos 138 knygotyros publikacijos. Jų analizė rodo reikšmingą publikacijų skaičiaus augimą 1935–1936 m., kai buvo minimi Knygos metai. Ketvirtajame dešimtmetyje knygotyra tapo savarankiška tyrimų sritimi, apėmusia ir istorinius, ir šiuolaikinius knygotyros klausimus. Straipsnyje pateikiama teminė publikacijų analizė, leidžianti jas visas skirstyti į aštuonias grupes: bendro pobūdžio darbai, spaustuvių, leidybos ir knygos platinimo tyrimai, knygos menas, konkrečios knygos tyrimai, statistinė analizė ir darbai apie bibliofiliją.
Daugiausia buvo išspausdinta bendro pobūdžio darbų (34); spaustuvių istorijos, knygų platinimo, konkrečių knygų ir knygos meno publikacijos taip pat buvo populiarios, o mažiausiai pasirodė publikacijų bibliofilijos tema (8). To laikotarpio tyrinėtojų įnašas į knygotyrą: sukaupta vertinga faktinė medžiaga, išplėtoti pagrindiniai knygos statistikos principai, parengti pirmieji bendro pobūdžio knygos istorijos darbai.
Pirmuoju pokario dešimtmečiu, stalininiu laikotarpiu, 1918–1940 m. knygos istorijos tyrimai buvo nuvertinti. Tuo metu pradėti knygų leidybos ir platinimo tyrimai kiek pagyvėjo tik aštuntajame dešimtmetyje. Reikšmingiausia tyrinėtoja Mare Lott paskelbė straipsnių estų ir užsienio kalbomis. Geriausiai jos tyrimų rezultatai pateikti neišleistoje disertacijoje. Platesnei publikai jie prieinami per kolektyvinę monografiją Estijos knyga 1525–1975 metais, išleistą 1978 metais. Mare Lott vadovaujami studentai parašė daug baigiamųjų ir bakalauro darbų, tačiau šie rezultatai taip pat nebuvo paskelbti.
Nuo perestroikos pradžios šio laikotarpio tyrimams taikomi ideologiniai varžtai buvo nuimti, tačiau knygos tyrimai tuo metu nebuvo intensyvūs. Reikšmingiausias laimėjimas – tai straipsnių rinkinys, skirtas F. Puksoo ir R. Antikui. Talino universitetas suformavo tyrinėtojų grupę, kuri rengia išsamų to laikotarpio knygotyros darbą, kad šiuolaikiniu požiūriu būtų įvertintas visas šis palikimas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.