Paprastojo kalbos bendruomenės nario naratyvas: kur ir kodėl (su)kuriamas vietos tarmiškumas
Straipsniai
Daiva Aliūkaitė
Vilniaus universitetas
Danguolė Mikulėnienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/LK.2019.22481
PDF

Reikšminiai žodžiai

tarmėtyra
nario naratyvas
(su)kuriamas tarmiškumas

Kaip cituoti

Aliūkaitė D. ir Mikulėnienė D. (2019) „Paprastojo kalbos bendruomenės nario naratyvas: kur ir kodėl (su)kuriamas vietos tarmiškumas“, Lietuvių kalba, (13), p. 1-22. doi: 10.15388/LK.2019.22481.

Santrauka

Šiuolaikinis tarmėtyros diskursas yra kelianaris: čia susisluoksniuoja skirtingos teorinės nuostatos dėl regioninio kalbos variantiškumo ir įtraukiamos įvairios metodologijos kalbos duomenims kaupti ir apdoroti. Nevienalytis jis dar ir todėl, kad gali skirtis šio – tarmėtyrinio – diskurso kūrėjas. Nors tarmėtyroje pirmiausia susiduriama su mokslininko kuriamu diskursu, tačiau pamatas jam plėtoti gali būti arba pirminė kalbinė medžiaga ir visa kita tyrėjo sukaupiama kontekstinė informacija, papildanti tą medžiagą, arba vadinamojo paprastojo kalbos bendruomenės nario naratyvas apie kalbą.
Kitaip tariant, ši skirtis tarmėtyroje vertintina kaip vadinamųjų emic ir etic perspektyvų skirtis (žr. Cramer 2018, 62–79), arba tiriamojo objekto vertinimas iš vidaus ir iš šalies (išorės) (plg. Iannàccaro, Dell’Aquila 2001, 265–280).

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.