M. Petkevičiaus katekizmo (1598) skoliniai: neaiškios kilmės slavizmai
Straipsniai
Anželika Smetonienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/LK.2017.22545
PDF

Reikšminiai žodžiai

skoliniai
slavizmai
kilmė
Petkevičius
katekizmas

Kaip cituoti

Smetonienė A. (2017) „M. Petkevičiaus katekizmo (1598) skoliniai: neaiškios kilmės slavizmai“, Lietuvių kalba, (11), p. 1-34. doi: 10.15388/LK.2017.22545.

Santrauka

M. Petkevičiaus katekizmo (1598) leksika, palyginti su M. Daukšos katekizmo (1595) ir postilės (1599) leksika, yra mažai tyrinėta, nors visi šie veikalai pasirodė panašiu metu. Šiame straipsnyje pateikiami M. Petkevičiaus katekizmo slavizmai, kurių tikslios kalbos donorės nustatyti neįmanoma, su jų galimais atitikmenimis slavų kalbose: senojoje lenkų, rusėnų, senojoje rusų. Visi slavizmai buvo ištirti remiantis tam tikrais kriterijais ir suklasifikuoti į skolinius iš lenkų kalbos, į skolinius iš rytų slavų kalbų, galimus skolinius iš lenkų kalbos arba rytų slavų kalbų, ir neaiškios kilmės skolinius.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.