Kelionės rašymas Jozefo Franko Memuaruose
Straipsniai
Genovaitė Dručkutė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2008.4.7818
PDF

Kaip cituoti

Dručkutė G. (2008) „Kelionės rašymas Jozefo Franko Memuaruose“, Literatūra, 50(4), p. 13-20. doi: 10.15388/Litera.2008.4.7818.

Santrauka

Straipsnyje Jozefo Franko Memuarai analizuojami kaip pasakojimas apie kelionę. Susitelkiama į vil­nietiškąjį laikotarpį, apimantį 1804–1823 metus, kai daktaras Frankas dirbo Vilniaus universiteto pro­fesoriumi. Aptarus žanrinius Memuarų ypatumus, parašymo aplinkybes, autoriaus tikslą ir vertimus iš prancūzų kalbos į kitas kalbas, toliau tiriama ke­liautojo žvilgsnio struktūra, nagrinėjama centro ir periferijos problema. Keliautojo žvilgsnį apibūdina nuostaba, pastanga lyginti ir vertinti. Į jo akiratį pa­tenkanti aplinka vertinama sumaišties, kaitos, suiru­tės, nepastovumo, maišto ir tvarkos opozicijomis. Vilnius ir universitetas laikomi bandymų lauku, tam tikra antiutopija. Franko Memuaruose Vilniaus uni­versitetas iškyla kaip miesto centras, pažangių idėjų kūrimo ir įgyvendinimo vieta.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.