Epistolinė „dramaturgija“: Sofijos Čiurlionienės laiškai dukrai
Straipsniai
Neringa Klišienė
Publikuota 2016-05-12
https://doi.org/10.15388/Litera.2015.1.9982
PDF

Reikšminiai žodžiai

Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė
asmeninė korespondencija
rašymo strategijos
teatrinis modelis

Kaip cituoti

Klišienė N. (2016) „Epistolinė ,dramaturgija‘: Sofijos Čiurlionienės laiškai dukrai“, Literatūra, 57(1), p. 43-57. doi: 10.15388/Litera.2015.1.9982.

Santrauka

Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės literatūrinį, visuomeninį gyvenimą liudijantys autentiški epistoliniai dokumentai laiškų autorę reprezentuoja kaip itin savitą šio žanro atstovę. Straipsnyje susitelkiama į dramaturginę, žaidybinę S. Čiurlionienės laiškų prigimtį, kuri labiausiai išryškėja asmeninio pobūdžio korespondencijoje, skirtoje šeimos ratui – ypač dukrai Danutei. Bendravimas laiškais kuriamas pagal specifinį teatrinio „žaidimo“ modelį (naudojant teatrinio dialogo principą, režisieriaus instanciją, „dvigubo sakymo“ aplinkybes), atskleidžiantį įvairialypį motinos ir dukros (Aš–Tu; Aš–(Ji)–Tu) santykį. Straipsnyje aptariamos jųdviejų laiškų rašymo strategijos, kurios įvairuoja pagal prisiimtus šeiminius vaidmenis. Pasirenkama tokia komunikacijos strategija, kuri užtikrintų grįžtamąjį ryšį tarp motinos ir dukros.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.