AR MODERNI DEMOKRATIJA YRA POLITINĖ SANTVARKA?
Straipsniai
Gintas Karalius
Publikuota 2017-05-12
https://doi.org/10.15388/Polit.2017.1.10671
PDF

Kaip cituoti

Karalius G. (2017). AR MODERNI DEMOKRATIJA YRA POLITINĖ SANTVARKA?. Politologija, 85(1), 102-131. https://doi.org/10.15388/Polit.2017.1.10671

Santrauka

Straipsnio tikslas yra pateikti modernios demokratijos sampratos kri­tiką menkai politinės filosofijos išnaudotu būdu, keliant tokį klausimą: ar liaudies suverenumo ir piliečių socialinės lygybės principais grįsta moderni demokratija gali būti vadinama politine santvarka? Abejonė dėl demokrati­jos priskyrimo politinių santvarkų šeimai yra gana naujas būdas pažvelgti į paskutinių kelių amžių politinėje filosofijoje nagrinėjamus atstovaujamo­sios demokratijos vidinius prieštaravimus. Straipsnyje, daugiausia remiantis Apšvietos epochos ir XIX a. prancūzų demokratijos mąstytojų mintimis, na­grinėjamos priežastys, kodėl moderni demokratijos samprata yra pasmerkta blaškytis tarp socialinių mokslų skatinamo redukcinio požiūrio į politiką ir kone sakralią formą įgavusio, tačiau turinio prasme tuščio jos idealizavimo. Mėginama išsiaiškinti, kokie galėtų būti politinės filosofijos uždaviniai, sie­kiant išgryninti modernios demokratijos sąvoką nuo dogmatiškai suprantamų jos atributų. Straipsnyje plėtojama mintis, kad moderni demokratija reiškia nebe politinę santvarką, o veikiau valdžios legitimacijos principą, kuris struktūriškai primena religijos imitaciją – t. y. pseudoreligiją.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.