Politinės reprezentacijos problema modernioje demokratijoje
Straipsniai
Gintas Karalius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-08
https://doi.org/10.15388/Polit.2018.91.11967
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

KaraliusG. (2018). Politinės reprezentacijos problema modernioje demokratijoje. Politologija, 91(3), 139-165. https://doi.org/10.15388/Polit.2018.91.11967

Santrauka

[straipsnis, santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnio tikslas yra konceptualiai apžvelgti ir išryškinti moderniai atstovaujamajai demokratijai būdingą vidinį prieštaravimą tarp lygybės idėja grįsto liaudies suverenumo principo ir hierarchiją įtvirtinančio politinės reprezentacijos mechanizmo. Siekiant šio tikslo palyginama filosofo Montesquieu politinių santvarkų teorijoje pristatoma demokratijos samprata ir trys šiuolaikinės jos interpretacijos. Straipsnyje ginama retai dabartinių politikos filosofų akcentuojama mintis, kad politinės valdžios atstovaujamojoje demokratijoje legitimumo stoka yra ne socialinės, bet politinės kilmės problema. Chroninis nepasitikėjimas demokratiškai išrinktais atstovais nėra tik visuomenės brandos ar pilietiškumo trūkumo požymis. Tai – struktūrinės įtampos tarp modernaus liaudies valdžios principo ir jo pritaikymo iš monarchijos laikų paveldėtam parlamentiniam reprezentacijos mechanizmui padarinys. Šio atstovaujamajame valdyme užkoduoto politinių idėjų prieštaravimo negali išspręsti socialinė inžinerija ar piliečių demokratizavimo strategijos. Straipsnyje mėginama aktualizuoti Apšvietos epochos filosofų mintį, kad demokratinei politinei reprezentacijai efektyviai veikti reikalinga nedemokratinė hierarchinė socialinio etoso idėja.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.