Garbės sąvoka šiandieninėje politinėje filosofijoje: kritinis ir adaptacinis argumentai
Straipsniai
Gintas Karalius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2022-03-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2021.103.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

garbė
politinė filosofija
kritinis argumentas
adaptacinis argumentas
demokratija

Kaip cituoti

Karalius G. (2022). Garbės sąvoka šiandieninėje politinėje filosofijoje: kritinis ir adaptacinis argumentai. Politologija, 103(3), 109-135. https://doi.org/10.15388/Polit.2021.103.4

Santrauka

Nors tekstų apie garbės sąvoką, priskiriamų XX a. pabaigos–XXI a. politinės filosofijos-politinės teorijos disciplinoms, gausėja, sistemingo šiuolaikinių sąvokos tyrimų lauko pristatymo faktiškai nėra. Apie garbės sąvoką rašantys autoriai referuoja vieni į kitus, tačiau trūksta apibendrinto jų garbės sampratų identifikavimo ir palyginimo. Sistemingas garbės sąvokos tyrimų lauko pristatymas leistų patogiai suprasti, kokiais argumentais grįsti apie garbę rašančių autorių pateikiami sąvokos apibrėžimai, taip pat dėl kokių klausimų yra polemizuojama. Straipsnio tikslas – dviem argumentais (kritiniu ir adaptaciniu) susisteminti ir palyginti, kaip garbės sąvoką tiriantys šiuolaikiniai autoriai aiškina jos reikšmę ir aktualumą. Toks skirtingų autorių argumentų sugrupavimas leidžia nustatyti sąvokos tyrimo lauko kontūrus, identifikuoti svarbiausias polemines skirtis ir taip geriau suvokti, kaip dabartinėje filosofijoje suprantama garbės sąvoka ir jos aktualumas.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.