Ekonomikos prisitaikymas be demokratinio korporatyvizmo institucijų: Lietuvos eksporto tendencijų analizė
Straipsniai
Vytautas Kuokštis
Vilniaus universitetas
Ramūnas Vilpišauskas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2022-12-30
https://doi.org/10.15388/Polit.2022.108.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

mažosios valstybės
demokratinis korporatyvizmas
išorės šokai
eksporto konkurencingumas
institucijos
Lietuva small states
democratic corporatism
external shocks
export competitiveness
institutions
Lithuania

Kaip cituoti

Ekonomikos prisitaikymas be demokratinio korporatyvizmo institucijų: Lietuvos eksporto tendencijų analizė (V. Kuokštis & R. Vilpišauskas , Trans.). (2022). Politologija, 108(4), 116-157. https://doi.org/10.15388/Polit.2022.108.4

Santrauka

Vertinant iš demokratinio korporatyvizmo perspektyvos, Lietuva yra sunkiai paaiškinamas atvejis. Nors jai nebūdingi instituciniai bruožai, kuriuos kaip svarbius eksporto augimui ir prisitaikymui prie išorės šokų vertina demokratinis korporatyvizmas, ši maža Baltijos ekonomika yra tarp geriausiai šiuo požiūriu vertinamų Europos Sąjungos valstybių. Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuva tapo viena iš labiausiai ekonominiais ryšiais su išore integruotų šalių ir sugebėjo sėkmingai prisitaikyti prie reikšmingų skirtingo pobūdžio išorės šokų – Rusijos finansų krizės 1998–1999 m., Didžiosios recesijos 2008–2009 m. ir COVID-19 pandemijos. Šiame straipsnyje analizuojame, kaip skirtingi instituciniai Lietuvai būdingi bruožai veikia jos ekonomikos prisitaikymą bei eksporto ir konkurencingumo dinamiką. Tiriame tokius institucinius veiksnius kaip darbo rinka, valstybės vaidmuo kompensuojant praradimus bei teikiant viešąsias gėrybes, švietimas ir įgūdžių lavinimas bei politinis legitimumas. Lietuvos atvejo analizė gali suteikti vertingų įžvalgų mažų valstybių politinės ekonomijos tyrimams bei diskusijoms apie vidutinių pajamų spąstus.

PDF
HTML

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>