A. Badiou ankstyvoji subjekto teorija ir kovingo subjekto iškilimas
Politikos filosofija
Kasparas Pocius
Vytauto Didžiojo universitetas
Publikuota 2018-10-25
https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.11997
PDF

Reikšminiai žodžiai

Badiou, subjektas, skilimas, periodizacija, spiralė

Kaip cituoti

Pocius K. (2018). A. Badiou ankstyvoji subjekto teorija ir kovingo subjekto iškilimas. Problemos, 94, 83-94. https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.11997

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Šiame straipsnyje nušviečiamos ankstyvojo Alaino Badiou filosofinės kūrybos laikotarpio politinės sampratos, siejant jas su jo formavimuisi reikšmingų filosofų, politinių teoretikų ir praktikų – Hegelio, Lenino ir Mao Dzedongo – veikalų interpretacijomis. Šių autorių suformuluotos ir politiniais veiksmais patvirtintos idėjos Badiou leidžia, viena vertus, kritikuoti kitų poststruktūralizmo teoretikų, pirmiausia – Deleuze’o ir Guattari, kuriamas pasipriešinimo šiuolaikinei galiai teorijas, kita vertus – pagrįsti savitą subjekto sampratą, iš dalies lėmusią šiuolaikinio politinio subjekto studijų atgimimą ir suklestėjimą paskutiniame XX a. dešimtmetyje. Keliama hipotezė, kad teorinė veikla ir politinė patirtis Badiou leidžia kurti originalią besipriešinančio subjekto figūrą, kritišką ne tik galios, bet ir kai kurių pasipriešinimo jai strategijų atžvilgiu.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.