Bendrinis intelektas ir pasipriešinimas kapitalui socializuoto darbo epochoje
Praktinė filosofija
Kasparas Pocius
Publikuota 2016-04-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9890
PDF

Reikšminiai žodžiai

formalus įtraukimas
realus įtraukimas
daugybė
socialinis fabrikas
subjektyvumas

Santrauka

Daugiau nei prieš pusantro šimtmečio Karlo Marxo sukurtas „Fragmentas apie mašinas“ ir šiandien tebėra įvairių filosofų, socialinių teoretikų ir socialinių judėjimų svarstymų objektas. Kaip šian­dien interpretuoti Marxo tekstą? Kokie prieštaravimai ir gamybinės jėgos iškyla šiandien, dominuojant postindustrinei informacijos ir paslaugų gamybai? Kaip kintant gamybiniams santykiams kinta dirban­čiųjų subjektyvumas? Ar šiandien galima kalbėti apie visuotinį intelektą kaip apie gyvosios ir negyvosios darbo jėgos sąjungą, galinčią iš principo pakeisti kapitalizmą? Į šiuos klausimus bandysime atsakyti su­siedami Marxo „Fragmentą“ ir šiuolaikinių socialinių judėjimų teoretikų tekstus, kurie aktualizuoja Mar­xo idėjas socialinių tinklų, kūrybinių industrijų ir paslaugų dominavimo epochoje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.