Bendrinis intelektas ir pasipriešinimas kapitalui socializuoto darbo epochoje
Praktinė filosofija
Kasparas Pocius
Publikuota 2016-04-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9890
PDF

Reikšminiai žodžiai

formalus įtraukimas
realus įtraukimas
daugybė
socialinis fabrikas
subjektyvumas

Kaip cituoti

Pocius K. (2016). Bendrinis intelektas ir pasipriešinimas kapitalui socializuoto darbo epochoje. Problemos, 89, 95-109. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9890

Santrauka

Daugiau nei prieš pusantro šimtmečio Karlo Marxo sukurtas „Fragmentas apie mašinas“ ir šiandien tebėra įvairių filosofų, socialinių teoretikų ir socialinių judėjimų svarstymų objektas. Kaip šian­dien interpretuoti Marxo tekstą? Kokie prieštaravimai ir gamybinės jėgos iškyla šiandien, dominuojant postindustrinei informacijos ir paslaugų gamybai? Kaip kintant gamybiniams santykiams kinta dirban­čiųjų subjektyvumas? Ar šiandien galima kalbėti apie visuotinį intelektą kaip apie gyvosios ir negyvosios darbo jėgos sąjungą, galinčią iš principo pakeisti kapitalizmą? Į šiuos klausimus bandysime atsakyti su­siedami Marxo „Fragmentą“ ir šiuolaikinių socialinių judėjimų teoretikų tekstus, kurie aktualizuoja Mar­xo idėjas socialinių tinklų, kūrybinių industrijų ir paslaugų dominavimo epochoje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.