Jacques’o Lacano pertrūkio teorija: tikrovės perspektyva
Straipsniai
Kasparas Pocius
Vytauto Didžiojo Universitetas
Publikuota 2021-10-15
https://doi.org/10.15388/Problemos.100.8
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Lacanas
subjektas
Tikrovė
fantazija
falinis signifikantas

Kaip cituoti

Pocius K. (2021). Jacques’o Lacano pertrūkio teorija: tikrovės perspektyva. Problemos, 100, 100-113. https://doi.org/10.15388/Problemos.100.8

Santrauka

Straipsnyje aptariama Jacques’o Lacano pertrūkio teorija, aprėpianti tris jo topologijos koncepcijoje figūruojančias plotmes – įsivaizduojamybės, simbolinę ir Tikrovės plotmę. Pertrūkio teorija ji vadintina todėl, kad ji leidžia įžvelgti Lacano postuluojamo subjekto neišbaigtumą kiekvienoje iš šių plotmių susiduriant su Kitu. Straipsnyje keliamas klausimas, ar Lacano visuose trijuose lygmenyse matomą stoką galima aptarti pozityviai. Ypatingas dėmesys skiriamas faliniam signifikantui, keliama hipotezė, kad jis, susiedamas simbolinę ir Tikrovės plotmes, leidžia kurti naujas prasmes ir nepasiduoti fundamentaliai fantazijai. Be to, Lacano teorines įžvalgas bus bandoma susieti su politine plotme.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.