POLITIKOS MOKSLO ATSIRADIMO FILOSOFINĖS PRIELAIDOS
Filosofija ir socialiniai mokslai
Mindaugas Stoškus
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2011.0.1322
PDF

Kaip cituoti

Stoškus M. (2011). POLITIKOS MOKSLO ATSIRADIMO FILOSOFINĖS PRIELAIDOS. Problemos, 79, 115-128. https://doi.org/10.15388/Problemos.2011.0.1322

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos pagrindinės politikos mokslo atsiradimo prielaidos. Įprasta manyti, jog politikos mokslo gimimą iš esmės lėmė pozityvizmo filosofija. Šiame straipsnyje bandoma parodyti, kad tam tikros politikos mokslo prielaidos buvo suformuotos gerokai anksčiau. Klasikinės politikos sampratos atmetimas ir naujos, modernios politikos sampratos formavimasis, pastebimas jau Renesanso pasaulėjautoje, N. Machiavelli’o ir Th. Hobbeso politinėse teorijose, leido iškelti žmogaus ir politikos „konstruojamumo“ idėjas. Teigiama, jog moderni politikos samprata buvo viena iš būtinų politikos mokslo sąlygų. XVII a. mokslo revoliucija paskatino mąstytojus į filosofiją perkelti gamtos mokslų metodus. Gamtos mokslų metodais pakelti filosofiją į naują mokslinį lygmenį buvo vienas didžiausių daugelio Apšvietos filosofų tikslų. Taigi, kai pozityvistai prakalbo apie būtinybę sukurti naujus pozityvius mokslus apie žmogų ir visuomenę, intelektualiems pokyčiams jau buvo visiškai pasirengta.
Pagrindiniai žodžiai: Renesansas, Apšvieta, pozityvizmas, Millis, Comte’as.

Philosophical Presuppositions of the Emergence of Political Science
Mindaugas Stoškus

Summary
The paper deals with the main presuppositions of the emergence of political science. The aim is to show that the rupture in the history of political philosophy in the Renaissance, the refusal of the classical political thought about human nature as zoon politikon and about purpose of state, and the birth of modern political ideas about politics as mechanics, was conditio sine qua non for the emergence of the new political science. Main philosophers who initiated this rupture were N. Machiavelli and Th. Hobbes. The 17th century scientific revolution and Enlightenment helped to bring the methods of natural sciences into philosophy. All those ideas were fused together in Positivism which played a pivotal role in the emergence of Political science.
Keywords: Renaissance, Enlightenment, positivism, Mill, Comte.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.