Pozityvizmo atspindžiai Evaldo Nekrašo politikos teorijoje
Lietuvos filosofijos tyrimai
Mindaugas Stoškus
Publikuota 2015-10-07
https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.88.8476
PDF

Reikšminiai žodžiai

Nekrašas
pozityvizmas
politinė filosofija
politikos teorija

Kaip cituoti

Stoškus M. (2015). Pozityvizmo atspindžiai Evaldo Nekrašo politikos teorijoje. Problemos, 88(88), 36-43. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.88.8476

Santrauka

Straipsnyje analizuojama pozityvizmo įtaka Evaldo Nekrašo politikos teorijai. Bandoma nustatyti, ar mąstytojo darbuose, skirtuose politikos teorijai, galima rasti pozityvizmui būdingų nuostatų. Teigiama, kad Nekrašo santykis su pozityvizmu nėra vienareikšmis. Viena vertus, mąstytojui priimtina pozityvistams būdinga faktų ir vertybių atskyra, antimetafizinė nuostata, empiriškai orientuoto mokslinio žinojimo sureikšminimas, todėl konstatuojama, kad Nekrašo politikos teorijai pozityvizmas padarė didelę įtaką. Kita vertus, profesorius atmeta pozityvistinį gamtos ir socialinių mokslų vienovės principą ir, regis, nepritaria pozityvizmo nuostatai, kad filosofija turi būti grynai mokslinė. Pamatinių pozityvizmo ir moderniųjų gamtos mokslų principų išskyrimas liudija, kad Nekrašo teorizavimas neišsitenka vien pozityvistinės filosofijos rėmuose, nors ir yra akivaizdžiai jos paveiktas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.