CARLO SCHMITTO POLITINĖS TEOLOGIJOS STATUSO PROBLEMA
Politikos filosofija
Linas Jokubaitis
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.1775
PDF

Kaip cituoti

Jokubaitis L. (2013). CARLO SCHMITTO POLITINĖS TEOLOGIJOS STATUSO PROBLEMA. Problemos, 84, 99-110. https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.1775

Santrauka

Straipsnio tikslas – Carlo Schmitto politinės teologijos statuso analizė. Siekiama įrodyti, kad Schmitto pristatyta koncepcija negali būti suprasta kaip teisės sąvokų sociologija, kaip ją kai kuriuose darbuose apibūdino pats autorius. Ji taip pat negali būti aiškinama kaip teologijos dalis, kaip tai daro daugelis dabartinių interpretuotojų. Schmittas „politinės teologijos“ vardu pavadino politikos teorijai priskirtiną projektą, pagrįstą teologinių prielaidų įvedimu į filosofiją. Tai primena XIX a. katalikų reakcio­nierių Josepho de Maistre’o, Louiso de Bonaldo ir Juano Donoso Corteso politinę filosofiją.
Pagrindiniai žodžiai: politinė teologija, teisės sąvokų sociologija, politiškumas, katalikų politinė filosofija

Carl Schmitt’s Political Theology: The Status Problem
Linas Jokubaitis

Abstract
The aim of the article is the analysis of the status of Carl Schmitt’s political theology. It is argued that this conception can not be understood as a sociology of juristic concepts as it was described by its author. Today many interpretators attempt to explain political theology as a part of theology. This interpretation is deficient in some of its parts. Schmitt was developing a political theory which he called “political theology”. This project has to be understood as an attempt to use theological argumentations and insights in the discourse of political philosophy. Schmitt’s attempt to create a synthesis of theology and philosophy for the study of politics is similar to the aims of reactionary XIX century Catholic political philosophy of Joseph de Maistre, Louis de Bonald and Juan Donoso Cortes.
Keywords: political theology, sociology of juristic concepts, Catholic political philosophy.

;

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.