Carlo Schmitto Politinio romantizmo recepcija
Filosofijos istorijos tyrinėjimai
Linas Jokubaitis
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos istorijos ir logikos katedra
Publikuota 2016-04-22
https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5286
PDF

Reikšminiai žodžiai

politinė filosofija
politinis romantizmas
nihilizmas
decizionizmas
politinė teologija

Kaip cituoti

Jokubaitis L. (2016). Carlo Schmitto Politinio romantizmo recepcija. Problemos, 87(87), 142-153. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.87.5286

Santrauka

Straipsnyje skiriami du Carlo Schmitto „Politinio romantizmo“ recepcijos etapai: 1) tarpukario Vokietija ir 2) laikotarpis po Antrojo pasaulinio karo. Tarpukario Vokietijoje veikalas sulaukė teigiamų istorikų, sociologų, filosofų ir literatūrologų atsiliepimų. Po Antrojo pasaulinio karo knyga buvo beveik užmiršta. Iš tarpukario Vokietijoje pasirodžiusių šiam veikalui skirtų darbų išskiriamos dvi pagrindinės interpretacijos – Hugo Ballo straipsnis „Carlo Schmitto politinė teologija“ ir Karlo Löwitho „Okazionalus C. Schmitto decizionizmas“. Siekiama atskleisti šių darbų idėjų pagrįstumą. Šiandien tarp tyrinėtojų įsitvirtinusi nuomonė, kad „Politinis romantizmas“ yra antraeilis Schmitto veikalas, neturintis reikšmės jo politinės filosofijos visumai. Tai nepagrįstas požiūris. Šis veikalas rodo pagrindinių Schmitto politinės filosofijos idėjų ištakas ir yra svarbi jo pažiūrų sistemos dalis. Šiuo požiūriu pagrįsta yra Ballo pateikta „Politinio romantizmo“ idėjų interpretacija.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.