REDUKTYVIZMAS IR VEIKSMUS ŽYMINTYS PREDIKATAI
Analitinės filosofijos tyrimai
Vilius Dranseika
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1873
PDF

Reikšminiai žodžiai

veiksmo filosofija
redukcija
eliminavimas
materialiojo įkūnijimo įvairovė
racionalumas

Kaip cituoti

Dranseika V. (2012) „REDUKTYVIZMAS IR VEIKSMUS ŽYMINTYS PREDIKATAI“, Problemos, 00, p. 51-62. doi: 10.15388/Problemos.2012.0.1873.

Santrauka

Straipsnyje siekiama apibūdinti analitinėje veiksmo filosofijoje vykstančias diskusijas dėl reduktyvistinių ir antireduktyvistinių požiūrių į kasdienių veiksmus žyminčių predikatų analizę. Išskiriami du antireduktyvistiniai argumentai, atliekantys ypač svarbų vaidmenį formuojantis diskursui: materialiojo įkūnijimo įvairovės argumentas ir racionalumo reikalavimų argumentas. Abu šie argumentai yra nukreipti prieš galimybę sistemingai sutapatinti kasdienių veiksmus žyminčių predikatų ir mokslinių predikatų ekstensijas. Straipsnis baigiamas trumpai aptariant praktinius sumetimus, kurie, sykiu su teoriniu galimybės atlikti kasdienių veiksmus žyminčių predikatų redukciją įvertinimu, nužymi galimus konservatyvios ir radikalios teorijų kaitos veiksmo filosofijoje scenarijus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.