VEIKSMŲ ATPAŽINIMAS KAIP VIRTUS DORMITIVA
Praktinė filosofija
Vilius Dranseika
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1896
PDF

Kaip cituoti

Dranseika V. (2010). VEIKSMŲ ATPAŽINIMAS KAIP VIRTUS DORMITIVA. Problemos, 77, 122-128. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1896

Santrauka

Straipsnyje siūlomos konceptualios priemonės, leidžiančios formuluoti tvirtinimą, kad tose socialinių mokslų filosofijos teorijose, kuriose veiksmų atpažinimas yra laikomas metodologiniu socialinio aiškinimo pagrindu, jis yra traktuojamas kaip „virtus dormitiva“. Tuomet veiksmų atpažinimas gali būti suprantamas kaip tiesioginė veiksmų tipų įžvalga elgsenoje arba neapibrėžta, holistinė veiksmų interpretavimo procedūra. Abiem atvejais susiduriama su neskaidrios ir toliau neaiškinamos pažįstančiojo episteminės galios postulavimu. „Virtus dormitiva“ problema tampa ypač aštri, jei pripažįstame veiksmo atpažinimo problemos metodologinį pirmumą prieš veiksmo aiškinimo problemą1.
Pagrindiniai žodžiai: veiksmų atpažinimas, veiksmų aiškinimas, veiksmų tipai ir atvejai, socialinių mokslų filosofija.

Action Recognition as Virtus Dormitiva
Vilius Dranseika

Summary
In this paper, I propose the conceptual means that allow for the formulation of the claim that in the theories of philosophy of social science that take action recognition as the methodological basis of social explanation, action recognition is treated as a virtus dormitiva. Here action recognition may be understood either as a direct perception of action-types in behaviour or as an indeterminate holistic procedure of action interpretation. In both cases we encounter positing of nontransparent and further unexplainable epistemic power. The problem of virtus dormitiva becomes especially pressing if we recognize the methodological primacy of the problem of action recognition over the problem of action explanation.
Keywords: action recognition, explanation of actions, action types and act tokens, philosophy of social sciences.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.