NEUROETIKOS ŽEMĖLAPIS
Etika
Vilius Dranseika
Eugenijus Gefenas
Saulius Noreika
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1942
PDF

Kaip cituoti

Dranseika V., Gefenas E., & Noreika S. (2009). NEUROETIKOS ŽEMĖLAPIS. Problemos, 76, 66-73. https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1942

Santrauka

Straipsnis skiriamas sparčiai besivystančios taikomosios etikos disciplinos – neuroetikos – problematikai. Jame aptariamas neuroetikos terminas ir siūloma neuroetikos problemas skirstyti į keturis probleminius blokus: (1) smegenų vizualizavimo technologijų keliamas etines problemas, (2) technologijų, leidžiančių manipuliuoti smegenų veikla ir savybėmis, keliamas etines problemas, (3) neuromokslinio pasaulėvaizdžio įtaką mūsų svarstymams apie moralę ir (4) bendresnius metafilosofinius svarstymus apie pačią neuroetikos discipliną. Straipsnio pabaigoje aptariamas neuroetikos santykis su bioetika.
Pagrindiniai žodžiai: neuroetika, bioetika, neuromokslai, smegenų vizualizavimas, žmogaus tobulinimas.

The Map of Neuroethics
Vilius Dranseika, Eugenijus Gefenas, Saulius Noreika

 

Summary
The article deals with the problems discussed in neuroethics a rapidly developing field of applied ethics. The term “neuroethics” is discussed in the article and is suggested to group neuroethical problems into four groups: (1) ethical problems connected with brain imaging technologies, (2) ethical problems connected with the technologies that allow to manipulate the activity and properties of the brain, (3) the influence of the neuroscientific worldview on our considerations on morality, and (4) general metaphilosophical considerations on neuroethics itself. The article concludes with a discussion of the relation between neuroethics and bioethics.
Keywords: neuroethics, bioethics, neuroscience, neuroimaging, human enhancement.

18px;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.