TARPUKARIO VILNIAUS FILOSOFINIS GYVENIMAS
Filosofijos istorija
Alvydas Jokubaitis
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1970
PDF

Kaip cituoti

Jokubaitis A. (2009). TARPUKARIO VILNIAUS FILOSOFINIS GYVENIMAS. Problemos, 75, 140-151. https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1970

Santrauka

Straipsnio tikslas – atskleisti pagrindines tarpukario Vilniaus filosofinės terpės formavimosi ir funkcionavimo tendencijas. Į mokslinę apyvartą įtraukiami kai kurie nauji, lig šiol nenaudoti archyviniai šaltiniai. Autoriaus nuomone, savarankiška tarpukario Vilniaus filosofinė terpė galutinai susiformavo ketvirtojo dešimtmečio viduryje. Tai sietina su naujos, Vilniuje išaugusios filosofų kartos mokslinės veiklos pradžia.
Pagrindiniai žodžiai: Lenkijos filosofijos istorija, Vilniaus filosofinė terpė, Lvovo–Varšuvos mokykla.

Philosophical Life in Interwar Vilnius
Alvydas Jokubaitis

 

Summary
In the interwar period, the institutionalization of philosophical life in Vilnius was slower than in other Polish cities for various economic and cultural reasons. The philosophical environment of Vilnius had already formed only during the mid thirties. This had to do with the rise of a new generation of philosophers who had graduated from Vilnius S. Batory University. It was evident from the third Polish Congress of philosophers that the philosophical forces of Vilnius at the time were strong enough to surpass the results achieved by colleagues from Poznan. One thing is striking about the philosophical life in S. Batory University. Throughout the twenty years, no department of philosophy in the Humanitarian Faculty was run by graduates of this university.
Keywords: history of Polish philosophy, Vilnius philosophical environment, Lwów–Warsaw School of Philosophy.

ight: 18px;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.