REVIZIONISTINIS KONSTRUKTYVIOJO EMPIRIZMO NORMATYVUMAS
Prasmė ir tapatumas analitinėje filosofijoje
Justas Bujokas
Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedra
Marius Povilas Šaulauskas
Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedra
Publikuota 2014-12-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.4924
PDF

Reikšminiai žodžiai

konstruktyvusis empirizmas
mokslo praktika
epistemologija
aksiologija
agneologija

Kaip cituoti

Bujokas J., & Šaulauskas M. P. (2014). REVIZIONISTINIS KONSTRUKTYVIOJO EMPIRIZMO NORMATYVUMAS. Problemos, 48-61. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.4924

Santrauka

Kokia nūdienio mokslo prigimtis, koks jo pažintinis statusas? Ir dar plačiau: ar ir kaip įmanomas racionalus žinojimas? Šie klausimai nūdienos mokslo filosofijoje sprendžiami visų pirma empirizmo ir mokslinio realizmo ginčuose. Bene ryškiausia šiuolaikinio britų empirizmo forma – Baso van Fraasseno konstruktyvusis empirizmas, arba tiksliau konstruktyvusis empiricizmas (KE). Straipsnyje, remiantis ir ginčijant visų pirma van Fraasseno, Gideono Roseno ir Marco Alspector-Kelly argumentaciją, pateikiama revizionistinio KE normatyvumo samprata. Tvirtinama, kad KE epistemologijoje implicitiškai slypintis normatyvumas yra (a) neišvengiamas ir (b) euristiškai naudingas. Neišvengiamas, nes pati deskripcijos ir normos dichotomija nėra absoliuti. Būtent tai visų pirma atskleidžia van Fraasseno ir Roseno diskusijos analizė KE daugiaprasmiškumo bei jo diktuojamų metodologinių nuostatų terminais. Euristiškai naudingas, nes lankstusis KE normatyvumas, lyginant jį su rigidiškais mokslinio realizmo ontologiniais postulatais, siūlo epistemologiškai nuosaikesnę ir empiriškai adekvatesnę mokslo sampratą, apimančią nuolat kintančių episteminių, normatyvinių ir aksiologinių praktikų įvairovės visumą. Šio euristinio KE potencialo sąlyga galų gale yra KE vykdoma nuosaikioji agneologinio moderniojo mokslinio žinojimo revizija lygiai tiek, kiek jis yra moderniosios filosofijos atmaina.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.