Liudvigas Fojerbachas - žymus filosofas materialistas
-
Juozas Barzdaitis
Publikuota 1972-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.10.5493
PDF

Reikšminiai žodžiai

Ludwigas Feuerbachas
materializmas
religija
žmogus
gamta

Kaip cituoti

Barzdaitis J. (1972). Liudvigas Fojerbachas - žymus filosofas materialistas. Problemos, 10, 90-99. https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.10.5493

Santrauka

Straipsnyje pristatomi vokiečių filosofo Ludwigo Feuerbacho (1804–1872) pagrindiniai gyvenimo ir kūrybos bruožai. L. Feuerbachas pripažino objektyvų materialaus pasaulio egzistavimą, gynė materialistinį erdvės ir laiko, būtinumo, dėsningumo ir priežastingumo supratimą. Kritikavo agnosticizmą teigdamas, kad pasaulis yra pažinus, žmonija yra pajėgi atskleisti gamtos dėsningumą. Laikėsi materialistinio sensualizmo pažiūrų: pažinimo objektas yra realus pasaulis, kurį suvokiame jutimo organais. Mąstymo teisingumo kriterijumi laikė jutiminį stebėjimą, bet neatmetė ir praktikos reikšmės. Autorius teigia, kad laikydamasis antropologinio materializmo pozicijų, nesuprasdamas revoliucinės, praktinės-kritinės veiklos reikšmės, L. Feuerbachas žmogaus esmę traktavo atsietai nuo visuomeninių santykių. Žmogus jam buvo tobuliausias gamtos produktas, biologinis žmonių giminės atstovas, abstraktus, nepriklausantis nuo istorinių visuomenės formų. L. Feuerbachas atmetė pažiūrą apie antgamtinę religijos kilmę, siekė surasti žemiškąsias religijos šaknis. Teigė, kad religiją sukūrė patys žmonės, savo sąmonėje neteisingai atspindėję gamtos ir paties žmogaus esmę.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.