Apie bažnyčios ir mokslo santykį (Iš XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistinės minties istorijos)
-
Juozas Barzdaitis
Publikuota 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5729
PDF

Reikšminiai žodžiai

Ateizmas
bažnyčia
mokslas
viduramžiai
istorija

Kaip cituoti

Barzdaitis J. (1968). Apie bažnyčios ir mokslo santykį (Iš XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistinės minties istorijos). Problemos, 2, 98-108. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5729

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistų pažiūros į bažnyčios ir mokslo santykį viduramžiais. Teigiama, kad jie įrodinėjo, jog bažnyčia buvo pažangos priešė, aršiai kovojusi prieš mokslą ir kultūrą. Į visus viduramžius Lietuvos ateistai žiūrėjo neigiamai, neįžvelgė feodalizmo, kaip ekonominės formacijos, istorinio būtinumo. Autoriaus nuomone, laikydamiesi nemokslinio požiūrio į visuomenę, subjektyvistiškai aiškindami istorijos reiškinius, Lietuvos ateistai nesuprato bažnyčios ir jos apologetų santykio su mokslu ir kultūra tikrųjų priežasčių ir vaidmens, nepaisė mokslinio požiūrio į ekonominės bazės ir antstato sąveiką: religija ir bažnyčia buvo atplėšiama nuo žemiškojo pagrindo ir padaroma visiškai savarankiška. Bažnyčios veiklos motyvus išvedant iš jos pačios, ji padaroma nepriklausoma nuo tikrojo žmonių gyvenimo, nuo visuomeninių santykių visumos. Teigiama, kad tokiu būdu ignoruojamas visuomenės vystymosi dėsningas pobūdis, nesilaikoma klasinių pozicijų.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.