Emocinė meno kūrinio struktūra (Ženklų sistemų panaudojimas emocinei informacijai perduoti)
-
Krescencijus Stoškus
Publikuota 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5702
PDF

Reikšminiai žodžiai

Menas
meno kūrinys
struktūra
semiotika
estetika

Kaip cituoti

Stoškus K. (1968). Emocinė meno kūrinio struktūra (Ženklų sistemų panaudojimas emocinei informacijai perduoti). Problemos, 1, 31-37. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5702

Santrauka

Straipsnyje teigiama, kad estetikos specialistai ir meno teoretikai daug nuveikė tirdami meno kūrinio materialiąją, loginę ir vaizdinę struktūrą, tačiau emocinė struktūra liko beveik nenagrinėta. Straipsnyje, remiantis ženklų teorija, siekiama išsiaiškinti kai kurias emocinių meno kūrinių struktūrų organizavimo sąlygas. Teigiama, kad emocinė struktūra priklauso nuo ekstrasemiotinių (emociogeniški objektai ir emocinių procesų dėsningumai) ir semiotinių apribojimų. Pastaruosius lemia realių situacijų sukelti išgyvenimai, emocinis patyrimas, kūrėją jaudinančios problemos ir kita. Šie faktoriai stimuliuoja meninę kūrybą ir netiesiogiai atsispindi jos rezultatuose. Ženklų sistemų pagalba perduodama emocinė informacija kokybiškai skiriasi nuo signalų perduodamos informacijos. Su menine išraiška susijusios emocijos nėra vien jos akompanimentas, bet ir organizuota struktūra. Daroma išvada, kad meno kūrinio emocinę struktūrą galima aprašyti remiantis semiotinėmis taisyklėmis.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.