Pirmoji respublikinė filosofų konferencija
-
Krescencijus Stoškus
Publikuota 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5715
PDF

Reikšminiai žodžiai

Eugenijus Meškauskas
Romanas Plečkaitis
Jonas Repšys
Jonas Vinciūnas
Bronislavas Kuzmickas

Kaip cituoti

Pirmoji respublikinė filosofų konferencija (K. Stoškus , Trans.). (1968). Problemos, 1, 131-134. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5715

Santrauka

1967 m. balandžio 21–22 dienomis Vilniuje vyko Valstybinio V. Kapsuko universiteto Filosofijos katedros suorganizuota respublikinė filosofų mokslinė konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos penkiasdešimtmečiui paminėti. Buvo perskaityta 20 pranešimų mokslinių tyrimų metodologijos, žmonių santykių susvetimėjimo, estetikos, etikos, Lietuvos filosofinės minties istorijos ir kitais klausimais. Pranešimus skaitė E. Meškauskas, R. Plečkaitis, J. Repšys, J. Vinciūnas, I. Zaksas, B. Kuzmickas, K. Stoškus, J. Karosas ir kiti.
PDF