Estetika ir etika
-
Krescencijus Stoškus
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6226
PDF

Reikšminiai žodžiai

Etika
estetinė mintis
menas
dorovė
Vilniaus universitetas

Santrauka

Etikos ir estetikos sekcijoje nagrinėta Vilniaus universiteto etikos ir estetikos studijų istorija, nurodytos problemos, nagrinėtos šiuose kursuose, svarstyta, kaip buvo suprantama etika senajame Vilniaus universitete, analizuota estetinis suvokimas, I. Kanto grožio samprata, meno progreso kriterijai, estetikos mokslo samprata, E. Slovackio estetinės pažiūros, dorovės reiškiniai, doroviniai vaikų ir tėvų santykiai šeimoje, neotomistinė etika Lietuvoje, dorovės samprata amerikiečių neofroidizme, marksistinė etika, metaetika. Diskusijose daugiausiai akcentuota humanistinė bei praktinė etikos reikšmė, stengtasi griežčiau apibrėžti ir surasti tikslesnę „moralės kalbą“.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.