Nauja filosofijos mokslų kandidatė [A. Darginavičienė. Religijos ir klerikalizmo kritika Zigmo Aleksos-Angariečio darbuose. Kand. disert. V., 1968]
-
Feiga Škliarskaitė
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5733
PDF

Reikšminiai žodžiai

Zigmas Angarietis
Adelė Darginavičienė
Jonas Macevičius
Irmija Zaksas
V. Serbenta

Kaip cituoti

Škliarskaitė F. (2014) „Nauja filosofijos mokslų kandidatė [A. Darginavičienė. Religijos ir klerikalizmo kritika Zigmo Aleksos-Angariečio darbuose. Kand. disert. V., 1968]“, Problemos, 20, p. 129-130. doi: 10.15388/Problemos.1968.2.5733.

Santrauka

1968 m. gegužės 14 d. Adelė Darginavičienė sėkmingai apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Religijos ir klerikalizmo kritika Zigmo Aleksos-Angariečio darbuose“. Mokslinis darbo vadovas nenurodytas, oficialieji oponentai: Lietuvos TRS MA narys korespondentas J. Macevičius ir filosofijos mokslų daktaras I. Zaksas. Disertacijoje parodoma, kaip, remdamasis K. Marxo, F. Engelso, V. Lenino darbais, Z. Angarietis atskleidė bažnyčios socialinės doktrinos pseudomoksliškumą ir nuvainikavo jos tariamąjį objektyvumą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.