Dar vienas filosofijos daktaras
-
Feiga Škliarskaitė
Publikuota 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5820
PDF

Reikšminiai žodžiai

disertacijos gynimas
Naumas Ickovičius
A. Spirkinas
V. Gotas
P. Belovas
J. Iljenkovas

Kaip cituoti

Škliarskaitė F. (1971). Dar vienas filosofijos daktaras. Problemos, 7, 114-116. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5820

Santrauka

Publikacijoje aptariama Naumo Ickovičiaus monografija „Reliatyvumo kategorijos ir jos tarpusavio santykio su absoliutumo kategorija klausimu“, kuri buvo pristatyta ginti kaip filosofijos mokslų daktaro disertacija. Turėdamas galvoje milžinišką absoliutumo ir santykinumo kategorijų vaidmenį pažinime ir praktinėje žmonių veikloje, disertacijos autorius kai kuriuos esmingiausius šių kategorijų bruožus bandė išaiškinti, remdamasis šiuolaikinės fizikos laimėjimais. Autorius pabrėžia, kad „reliatyvus“ pirmiausia reiškia priklausymą nuo išorinių sąlygų, išorinio fono, nuo ryšių ir sąveikos su išorine aplinka. Didelį dėmesį autorius skiria tarpusavio sąveikos problemai, duodamas kruopščią ir originalią šios kategorijos analizę.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.