P. Dovydaičio gamtamokslinės pažiūros
-
Jonas Balčius
Publikuota 1981-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1981.26.6294
PDF

Reikšminiai žodžiai

Pranas Dovydaitis
gamtamokslis
vitalizmas
darvinizmas
Lietuvos filosofija

Kaip cituoti

Balčius J. (1981). P. Dovydaičio gamtamokslinės pažiūros. Problemos, 26, 77-83. https://doi.org/10.15388/Problemos.1981.26.6294

Santrauka

Straipsnyje aptariamos P. Dovydaičio gamtamokslinės pažiūros. Analizuojami jo samprotavimai apie konceptualinę darvinizmo ir vitalizmo struktūrą. P. Dovydaitis tikėjosi, kad biologijos (embriologijos, genetikos) atradimai padės įrodyti teleologišką gyvybės prigimtį; norėdamas tai kuo greičiau pasiekti, jis aktyviai dalyvavo ideologinėje kovoje, propaguodamas vitalistines koncepcijas, laikydamas jas naujausiais modernaus biologijos mokslo laimėjimais. Jis nepripažino neapibrėžtumo principo materialistine prasme: iš negyvo negali atsirasti gyva, iš netikslingo – tikslinga ir pan. Suprasdamas genus kaip nematerialaus, teleologinio prado organizmuose skleidėjus, P. Dovydaitis populiarino mendelizmą kaip moderniausią biologijos mokslą, kurio teiginiais remiantis esą galima įrodyti gyvybės teleologinės sampratos moksliškumą ir eksperimentinį pagrįstumą. Svarbiausias yra P. Dovydaičio pabrėžiamas aiškinimas, kad darvinizmui svetima teleologiška, arba nediskretiška, evoliucijos proceso samprata, o vitalizmas yra grindžiamas priešinga logika. Pagal jį, descendencijos proceso tikslas – realizuoti tai, kas iš anksto antgamtinių galių nulemta ir kaip pradžia, ir kaip pabaiga.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.