Vydūno humanizmo filosofinė koncepcija
-
Jonas Balčius
Publikuota 1989-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7144
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vaclovas Bagdonavičius
Vydūnas
Bronislavas Kuzmickas
Bronislovas Genzelis
Albinas Griška

Kaip cituoti

Balčius J. (1989). Vydūno humanizmo filosofinė koncepcija. Problemos, 40, 121-122. https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7144

Santrauka

1987 m. kovo 31 d. LTSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institute šio instituto Etikos skyriaus mokslinis bendradarbis Vaclovas Bagdonavičius apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Vydūno humanizmo filosofinė koncepcija“. Mokslinio darbo vadovas – filos. dr. doc. B. Kuzmickas, oficialieji oponentai: prof. filos. dr. B. Genzelis ir prof. filos. dr. A. Griška. Kolektyvinis recenzentas – Vilniaus valstybinio dailės instituto Marksizmo-leninizmo katedra.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.