Platono idėjų ir idealų etika
-
Jonas Balčius
Publikuota 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.52.6940
PDF

Reikšminiai žodžiai

Platonas
idėja
etika
gėris
dorybė

Kaip cituoti

Balčius J. (1998). Platono idėjų ir idealų etika. Problemos, 52, 113-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.52.6940

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos Platono etinės idėjos. Teigiama, kad gėrį Platonas suskirstė į keturias sąvokas-dorybes: teisingumą, vyriškumą (narsumą), protingumą ir išmintingumą. Pagrindinė iš jų yra teisingumas, kuriuo grindžiamas visas Platono idealios visuomenės ir valstybės supratimas. Valstybė traktuojama kaip kolektyvinis individas. Platono edukacionistinė dorovinė nuostata grindžiama įsitikinimu, jog visus ir viską galima išauklėti, apšviesti ir taip padaryti išmintingus ir dorus. Blogis atsiranda iš materijos, kaip grynosios nebūties, santykio su grynąja būtimi, arba forma, idėja, o socialinėje srityje – iš žmonių neprotingumo ir nedorumo. Teigiama, jog Platonas yra pirmasis filosofas, pateikęs išbaigtą ontoetinę tikrovės koncepciją Vakarų filosofijoje. Jo etika yra įgavusi aiškų, konkretų, religiniam pasaulėvaizdžiui būdingą retribucionistinį turinį, t. y. glaudžiai susijusi su pomirtinio atpildo už blogus darbus žemėje idėja. Šia prasme Platoną galima laikyti religinės etikos pagrindėju.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.