Ką daryti su „religine dorove“?
-
Alfredas Tytmonas
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6312
PDF

Reikšminiai žodžiai

Religija
moralė
dorovė
marksizmas
ateizmas

Santrauka

Diskutuojama apie „religinės dorovės“ sampratą. Autorius teigia, kad nėra aišku, kaip atsirado šis „religinės dorovės“ terminas, ir svarsto, kad tai galbūt atsitiko dėl išaugusio filosofinės minties kultūrinio ir intelektualinio lygio. Teigiama, kad terminas praktiškai likviduotas, bet kyla jo pakeitimo problema: turėjo atsirasti preziciškesnis, aiškesnis terminas, bet taip neįvyko. Autorius siūlo, kad vietoj šio termino neigimo reikėtų jį plačiai ir visapusiškai panagrinėti ir aptarti marksistinės metodologijos požiūriu. Apžvelgiami lietuvių marksistų (A. Gaidžio, J. Mačiulio, Z. Liubarskienės, J. Karoso) darbai, kuriuose tam tikru aspektu iškyla religinės dorovės problema.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.