Ž. Jackūnas. Meno pažintinės funkcijos gnoseologinė analizė.
-
Algirdas Gaižutis
Publikuota 2014-10-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6321
PDF

Reikšminiai žodžiai

Žibartas Jackūnas
Jonas Repšys
Romanas Plečkaitis
Antanas Gaidys
menas

Santrauka

1981 m. vasario 10 d. Ž. Jackūnas Vilniaus universitete apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Meno pažintinės funkcijos gnoseologinė analizė“. Darbo mokslinis vadovas – doc. kand. J. Repšys; oficialieji oponentai: prof. dr. R. Plečkaitis ir doc. kand. A. Gaidys. Disertacijoje nagrinėjami menkiau tyrinėti estetikos teorijos klausimai. Pirmoje dalyje pripažįstama pažintinė meno funkcija, antroje dalyje kritiškai įvertinamos tos teorijos, kurios neigia pažintinę meno funkciją, argumentuojant tuo, jog meno kūriniai neturi mokslo sprendinių statuso.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.