Metafizika ir visuotinybė
-
Arvydas Šliogeris
Publikuota 2004-09-28
https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.66.6629
PDF

Reikšminiai žodžiai

visuotinybė
bendrybė
indukcionizmas
redukcionizmas
Niekis

Kaip cituoti

Šliogeris A. (2004). Metafizika ir visuotinybė. Problemos, 66, 8-21. https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.66.6629

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, keltas visoje tradicinėje Vakarų metafizikoje, bet iki šiol likęs problemiškas: tai klausimas apie visuotinybės kilmę. Tradicinėje metafizikoje buvo pasiūlyti du šio klausimo sprendimo būdai, kuriuos šio straipsnio autorius vadina indukcionistiniu ir dedukcionistiniu. Vienu atveju visuotinybė kildinama iš juslinės patirties duomenų apibendrinimo ir tapatinama su bendrybe; kitu – visuotinybė laikoma apriorine duotimi, „įgimta" žmogaus intelektui. Abu variantai veda į aklavietę. Nubrėždamas radikalią visuotinybės ir bendrybės perskyrą, autorius kelia hipotezę, pagal kurią tikrasis visuotinybės šaltinis yra savotiškas absoliutus a priori – tik žmogui būdinga Niekia kaip savitos metafizinės duoties patirtis, straipsnyje vadinama Niekia ekstuicija. Visuotinybė – tai Niekia patirtis, sutelkta į neturinčius juslinio referento žodžius - kategorijas, Niekio vardus.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.