Dialogo tema H. G. Gadamerio hermeneutinėje filosofijoje
-
Mintautas Gutauskas
Publikuota 2004-10-02
https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.65.6658
PDF

Reikšminiai žodžiai

hermeneutinė filosofija
dialogo problema
interpretacija
tarpusavio supratimas
H. G. Gadameris

Kaip cituoti

Gutauskas M. (2004). Dialogo tema H. G. Gadamerio hermeneutinėje filosofijoje. Problemos, 65, 169-182. https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.65.6658

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama dialogo problemos sklaida ir sprendimo būdai H. G. Gadamerio hermeneutinėje filosofijoje. Kaip pradžios taškas dialogo temos plėtotei pristatoma F. D. Schleiermacherio hermeneutikoje plėtota interpretacijos kaip autoriaus ir interpretatoriaus dialogo samprata. Akcentuojant interpretacijos produktyvumo ir naujos prasmės kūrimosi aspektą, atskleidžiami interpretacijos ir tiesioginio dialogo panašumai. Tai pagrindžiama nagrinėjant dialogą kaip horizontų liejimosi veiksmą ir atskleidžiant kito esaties bei susikalbėjimo patirties interpretacijoje ir tiesioginiame pokalbyje bruožus. Galiausiai nagrinėjama, kaip dialogo temos įtraukimas į hermeneutinę filosofiją keičia pačios interpretacijos, jos tikslų bei metodo sampratą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.