Ekologinė problema: turinys, esmė, ištakos
-
Česlovas Kalenda
Publikuota 2000-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.58.6808
PDF

Reikšminiai žodžiai

engineering and technology
ecological crisis
existential (ecological) human fault technika ir technologija
ekologinė krizė
egzistencinė (ekologinė) žmogaus kaltė.

Kaip cituoti

Ekologinė problema: turinys, esmė, ištakos (Česlovas Kalenda , Trans.). (2000). Problemos, 58, 42-54. https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.58.6808

Santrauka

Straipsnyje aptariama šiuolaikinė ekologinė problema (krizė) kaip objektyvių ir subjektyvių veiksnių sąveikos rezultatas. Objektyviuoju (sociogamtiniu) požiūriu globalinė ekologinė krizė – tai susikaupusių prieštaravimų tarp žmogaus (kultūros) ir gamtos (biosferos), tarp technikos bei technologijos plėtros ir natūralios evoliucijos padarinys. Subjektyvusis ekologinės problemos kilimo (ir sprendimo) aspektas analizuojamas metafizinėje-etinėje plotmėje – per žmogaus kaltės kategoriją.
PDF